Folkeskolen uden fravær

Et innovationsprojekt i Kalundborg Kommune, hvor formålet var at udvikle og afprøve løsninger, som kan nedsætte fraværet i folkeskolerne.

eHealth City Svendborg

eHealth City Svendborg er et innovationspartnerskab mellem Svendborg Kommune, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og Public Intelligence.

En ny indgang til voksenservice

I Fredericia Kommune bor der 51.000 borgere, hvoraf ca. 800 borgere og deres pårørende er i kontakt med Din indgang hvert år.

Fristelser i øjenhøjde

Projektet er et samarbejde mellem det fælleskommunale Elbokøkken, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Haderslev Kommune, UCL og Public Intelligence.

HiSC

En teknologi fra bilindustrien til nye muligheder inden for sundhedssektoren!

Inklusion med intelligente teknologier

Et projekt om at give udad-reagerende elever muligheden for at være en del af et fælles læringsmiljø.

Min Menu – Markedsmodningsprojekt

Pulic Intelligence hjælper Movesca med at teste og tilpasse deres digitale madbestillingssystem til kommunal kontekst.

Værdighed med teknologi og digitalisering

En systematisk tilgang til at arbejde med velfærdsteknologi og digitalisering på tværs af Senior- og Socialforvaltningen i Kolding Kommune

Teknologi I Øjenhøjde

25 familier fik mulighed for selv at vælge, hvilke teknologier de ønskede.

VelfærdsTeknologisk Service Center

Et innovationssamarbejde – markedsmodning og test af et velfærdsteknologisk serviceprodukt til kommuner, regioner og små teknologiproducenter

Smart Home Health

Et OPI-projekt, hvor Haderslev Kommune, HAB og Public Intelligence sammen tester, hvordan IoT-teknologi i boligen kan kvalificere beslutningsgrundlaget for kommunens borgertilpassede service.

Vind – Godt

Geriatisk Omsorgs Data på Tværs – markedsmodning og test af intelligent epikrise som del af plejeforløbsplan.