Datadrevet ledelse handler både om data og om mennesker
CASE: BESKÆFTIGELESFORVALTNINGEN I ODENSE KOMMUNE

Datadrevet ledelse handler både om data og om mennesker

Skal du også skabe bedre brug af data i din hverdag? Der kommer til at være mange steder, hvor bedre brug af data kommer til at skabe bedre og mere effektive løsninger.

01
Udfordring

Hvordan kan man få flere i beskæftigelse ved at arbejde med datadrevet ledelse?

02
Brugerinddragelse

Mange kommuner havde nok valgt et rent IT-baseret firma til opgaven, men Odense Kommune havde tillid til, at servicedesign og solid brugerinddragelse var det, der skulle til for at skabe gode resultater

03
Nye datadrevene arbejdsgange

Ved at se på arbejdsgange og dataflow på tværs af organisationen, fra medarbejder til øverste koncernledelse, blev der skabt et implementeringsklart design for datadrevene arbejdsgange og styring på både strategisk, taktisk og operationelt niveau

Datadrevet ledelse handler både om data og om mennesker
Skal du også skabe bedre brug af data i din hverdag?

Der kommer til at være mange steder, hvor bedre brug af data kommer til at skabe bedre og mere effektive løsninger.

Vi var stolte, da Beskæftigelsesforvaltningen i Odense Kommune valgte os til en aktuel opgave; Hvordan kan man få flere i beskæftigelse ved at arbejde med datadrevet ledelse?

9 ud af 10 kommuner havde nok valgt et rent it-baseret firma til opgaven, men Odense Kommune havde tillid til at servicedesign og solid brugerinddragelse var det der skulle til for at skabe gode resultater og valgte derfor Public Intelligence.
.

Fire trin skabte et stærkt grundlag for data-drevet ledelse

1) Ledelsen trådte sammen med medarbejdere tæt ind i maskinrummet, og var en afgørende stemme i arbejdet med at koble forretningsstrategier med ønsket om at opnå større resultater for borgerne gennem datadrevet ledelse.

2) Vi fik skabt et stærk data og systemoverblik, så vi havde mulighed for beskrive eksisterende arbejdsgange og få et overblik over datamuligheder, udfordringer og begrænsninger. Data er der nok af, og overblikket skabte muligheden for en anderledes brug af data.

3) Sammen med interne konsulenter fra forvaltningen fik vi udviklet et tydeligt bud på et mål- og nøgletalshierarki. En af udfordringerne var, at få skabt en fælles forståelse for hvad data viste. Med en solid forståelse for ambitionen og et dataoverblik kunne vi skabe et hierarki, der kunne bruges som evalueringspunkter for både den strategiske, taktisk og operationelle styring.

4) Vi skabte et design for ”Datadrevet ledelse” gennem grundig involvering af borgere, medarbejdere og ledelse. Inddragelsen skabte en løsning, der afspejler virkeligheden og muliggør en efterfølgende implementering, der skaber værdi i det nye.

Fremtiden er digital

I fremtiden vil mange af Jobcentrenes tilbud være digitale, hvor data er med til at sikre et optimalt match mellem den ledige og de tilbud som jobcenterets medarbejdere bruger i de konkrete situationer.

Men der er så mange andre områder, hvor data kommer til at skabe en vild udvikling. Hvad med ”Det data-drevne plejehjem” eller ”Data-drevet forebyggelse”. Mulighederne er mange og udviklingen kommer til at skabe inspiration til mange nye velfærdsdesigns i danske kommuner og i krydsfeltet mellem kommune og hospital. Vi er klar, hvis du vil sparre om mulighederne og faldgrupperne.

Hvis du vil inspireres til hvordan du kan arbejde med bedre brug af data, så tag fat i os.

Foto: Dylan Gillis, Unsplash.

Vil du høre mere, så tag fat i Galina eller Peter