Smart Home Health
CASE: HADERSLEV KOMMUNE & HAB

Smart Home Health - Det smarte hjem understøtter kommunal pleje

Projektet er et OPI-projekt (RFD-18-0038) Det støttes af EU’s Regionalfond og er givet via Welfare Tech. I projektet deltager Haderslev Kommune, HAB og Public Intelligence.

01
01 - Udfordring

Borgerens dag og kommunens ressourcer er i mismatch

02
02 - Handling

Fra 2020 - 2021 skal projektet gå fra skrivebord til sensorer i 5 boliger

03
03 - Resultat

Grundlaget bliver skabt for fremtidens sundhedsservices

Smart Home Health
01 - Udfordring

Borgerens dag og kommunens ressourcer er i mismatch

Når en borger bliver plejekrævende, bliver dennes døgnrytme et væsentligt element for plejen både i forhold til udnyttelsen af de kommunale ressourcer og for borgeren selv.
Kommunerne oplever i dag en ineffektiv udnyttelse af de kommunale ressourcer, når der opstår konflikter mellem borgerens døgnrytme og den kommunale planlægning. Situationer, hvor borgeren ikke er klar, når personalet kommer, betyder øgede kommunale omkostninger, og at arbejdsplaner skrider.
For borgeren betyder hensynet til den kommunale planlægning, at døgnrytmen tilpasses planlægningen, hvorved deltagelse i sociale aktiviteter og besøg opgives til fordel for afventning af personalebesøg, med større inaktivitet og ensomhed samt ringere almen sundhed til følge.
Et større kendskab til borgerens adfærd vil styrke planlægningsværktøjet, kunne tage større hensyn til borgeren og understøtte valget af den rette indsats. Der findes i dag data, som kan levere dette grundlag, men disse udnyttes enten ikke i større omfang, eller kræver særlige indsatser af fagpersonalet for at kunne trækkes ud.

02 – Handling

Fra 2020 – 2021 skal projektet gå fra skrivebord til sensorer i 5 boliger

Partnerskabet i projektet består af Haderslev Kommune, HAB og Public Intelligence. I projektet skal der udvikles og testes sundheds og velfærdservices til kommuner. På basis af dataopsamling fra blandt andet IoT-teknologi (sensorer på fx vandhaner og elforbrug og meget andet), dataanalyse på de indsamlede data og en forståelig præsentation af disse data, skabes og leveres services, der kvalificerer beslutningsgrundlaget for mere effektivt borgertilpasset service i kommunen.
Fokus i testperioden koncentrerer sig om data, der kan bidrage til at øge beslutningsgrundlaget for kommunen i forhold til en bedre tilpasning af kommunale services til borgerens døgnrytme. Projektet skal samtidig teste samarbejde i trekanten mellem kommune, boligforening og privat firma.
Test-setuppet i projektet er udviklet i samspil med Haderslev Kommune og HAB, og foregår i tilknytning til borgere med visiterede plejeydelser i relation til 3-5 almennyttige lejligheder. Samarbejdet danner grundlag for udvikling af en generisk service til danske kommuner.

03 – Resultat

Grundlaget bliver skabt for fremtidens sundhedsservices

Igennem projektet vil der blive arbejdet med følgende resultatmål:

  • Funktionel platform, der opsamler data.
  • BMS (Building Management System) lag defineret, afprøvet og implementeringsplan. Det betyder
    at man kan indsamle forskellige data om forbrug af fx vand, varme og el.
  • 3 sundhedsmodeller/logik, der blandt andet indeholder et design af en ny sundhedsydelse, inkl. sensorpakke, implementering og afprøvning.

Projektansvarlig

Kontakt Joachim, hvis du vil vide mere.