IMG_1469 (duplicate 2018.06.29-14.50.29)
INNOVATIONSMETODIK

Gennem vores innovationsmetodik hjælper vi offentlige organisationer med at finde løsningerne på grundlæggende problemer

Se detaljeret præsentation

Alle offentlige organisationer har grundlæggende problemer som det er centralt at løse. Ikke bare dagligdags udfordringer, men reelle problemer. Derfor har vi samlet en række anerkendte innovations-, forandrings- og effektmålingsmetoder i én systematisk metodik. Metodikkens systematik er bygget omkring tre faser, som vi har valgt at kalde laboratorier:

Core Lab: Med strategisk ledelse definerer vi problemet og rammesætter innovationen.
Trusted User Lab: Innovativ servicedesignproces med borgere og medarbejdere, hvor vi udvikler og afprøver løsninger.
Scale Lab: Udvalgte løsninger afprøves i større skala og forbedres, før de rulles ud i fuld skala.

Se detaljeret præsentation
Metodik

Principperne bag metodikken

Det er ikke nemt at skabe nye, succesfulde løsninger i det offentlige. Derfor bygger metodikken på fem principper, som hjælper dig til at finde nye, gode løsninger:

 1. Problem før løsninger
  Vi skal kende og være enige om problemet, før vi kan finde gode løsninger.
 2. Hurtige handlinger viser hurtigt fejlene
  Det gælder om hurtigt at få prøvet løsninger af sammen med brugerne, så vi ikke bruger ressourcer på noget, som alligevel aldrig bliver til virkelighed.
 3. Det radikale skal ind i hverdagen
  I alle projekter skal vi turde stille radikale spørgsmål og finde enkelte radikale løsninger.
 4. Stol altid på borgerne
  Hvis løsninger ikke virker ude hos borgerne, kommer de aldrig til at skabe værdi for nogen.
 5. Tænk virkeligheden fra starten
  Innovation skal virke ude i virkeligheden. Derfor er det nødvendigt at tænke implementering og skalering ind fra starten.
IMG_1459 (duplicate 2018.07.02-10.57.42)

Værktøjer der hjælper dig med systematisk innovation i hverdagen

Metodikken bruges aktivt i alle vores projekter. Vi bruger den selv, når vi i samarbejde med kunder designer nye løsninger. Kommuner og organisationer, som er blevet indført i metodikken, anvender den selvstændigt til at bringe en større systematik ind i deres arbejde med innovation internt i organisationen.

En essentiel del af metodikken er rækken af konkrete værktøjer, der bruges i processen fra identificering af problem til skalerbar løsning. Værktøjerne hjælper med planlægning, facilitering, opsamling og afrapportering.

Se et eksempel på de forskellige typer af værktøjer her:

Se værktøjer
Kontakt

Hvis du også gerne vil blive bedre til at arbejde med systematisk innovation og finde løsninger på grundlæggende problemer, så tag kontakt til Galina.