Min Menu – Markedsmodningsprojekt
CASE: Min Menu

Min Menu – Markedsmodningsprojekt

MinMenu er et digital madbestillingssystem, som er udviklet til indlagte patienter. I dette projekt er fokus at tilpasse løsningen til kommunal kontekst gennem involvering af både medarbejdere og borgere.

01
01 - Udfordring

Hvordan kan et digitalt madplanssystem skabe værdi i kommunerne?

02
02 - Handling

Fra kortlægning af arbejdsgange til nye servicerejser

03
03 - Resultat

En digital løsning tilpasset borgerne og medarbejdernes behov

Min Menu – Markedsmodningsprojekt
01 - Udfordring

Hvordan kan et digitalt madplanssystem skabe værdi i kommunerne?

Min Menu er en digital ernæringsløsning til borgere med særlige ernæringsmæssige behov, udviklet og testet i samarbejde med Herlev- og Gentofte hospital. I dette projekt arbejder Movesca, firmaet bag MinMenu, Public Intelligence og Tønder Fælleskøkken sammen om at tilpasse løsningen til kommunal kontekst.

02 - Handling

Fra kortlægning af arbejdsgange til nye servicerejser

For at forstå de eksisterende arbejdsgange omkring måltidet hos borgere, der modtager mad fra Tønder Fælleskøkken, udføres der kortlægning med køkkenet, et plejecenter samt et udvalg af hjemmeboende borgere. Denne viden fører til nye servicerejser for brugen af MinMenu samt en iterativ tilpasningsproces.

Når løsningen er tilpasset til arbejdsgangene og behovene hos borgere, medarbejdere og organisation teste vi på en udvalgt gruppe af borgere – både for at tilpasse funktionerne, men også for at se om der skabes den ønskede effekt.

03 - Resultat

En digital løsning tilpasset borgerne og medarbejdernes behov

Gennem processen bliver der skabt en løsning, som ikke bare matcher Tønder Fælleskøkken og deres borgeres behov, men som også med mindre tilpasninger vil kunne implementeres i andre storkøkkener, som leverer mad til kommuner. I processen udvikles og testes der nemlig også værktøjer til fremtidige tilpasnings- og implementeringsprocesser af MinMenu.

Skal vi også markedsmodne din velfærdsteknologi?

Hvis du også gerne vil køre en iterativ proces med medarbejder- og borgerfeedback eller vil du bare vide mere om casen, så kontakt Galina.