Vind – Godt
CASE: DELPROJEKT UNDER VIND – VELFÆRDSINNOVTAION MED NYTTIG DATA (RSF-16-0027)

Geriatisk OmsorgsData på Tværs - Brugertest og markedsanalyse af intelligent plejeforløbsplan

Public Intelligence samarbejder med WelfareTech og Data gruppen MultiMed omkring projektet Geriatisk Omsorgs Data på Tværs (GODT). Projektet er støttet af EU’s Regionalfond

01
01 - Udfordring

Ressourcekrævende håndtering af plejeforløbsplaner i kommunerne

02
02 - Handling

En intelligent epikrise, som automatisk fremhæver ændringerne i plejeforløbsplanen

03
03 - Resultat

Et modnet produkt

Vind – Godt
01 - Udfordring

Ressourcekrævende håndtering af plejeforløbsplaner i kommunerne

Når en borger bliver indlagt, oprettes en sag i borgerens plejeforløbsplan. Her kan kommunen sammen med en udskrivelsesadvis læse om borgers ændrede behov ved hjemkomst. Ændringer i plejeforløbsplanen kan dog være svære at overskue for de visitatorer eller det plejepersonale, som hurtigt skal agere på ændringerne. Det er ofte tidskrævende og kræver, at medarbejderne skal læse meget tekst igennem for at finde ud af, hvad der er de egentlige ændringer i de tilfælde, hvor borger har været indlagt tidligere, og hvad der er status quo. Det nuværende system kan medføre utilsigtede hændelser i værste tilfælde genindlæggelser samt et ineffektivt tidsforbrug.

02 - Handling

En intelligent epikrise, som automatisk fremhæver ændringerne i plejeforløbsplanen

Multimed har i samarbejde med Nordfyns Kommune udviklet en prototype på en intelligent plejeforløbsplan, som helt automatisk sorterer og visualiserer sygehusepikrisens indhold, når den modtages af kommunen. Det vil sige, at de lægefaglige vurderinger, som sygehuset udarbejder, bliver meget lettilgængelige for de medarbejdere i kommunen, som tager imod borgeren, når denne kommer hjem fra sygehuset. Med den intelligente plejeforløbsplan får de relevante medarbejder et meget hurtigt overblik over borgerens ændrede behov, og de kan derfor hurtigt reagere på disse, uden at skulle bruge lang tid på at læse alt materiale igennem med risiko for at overse nyt indhold.

Public Intelligence er i samarbejde med MultiMed og Nordfyns Kommune ved at teste prototypen. Formålet er at sikre, at løsningen er brugervenlig og bedst muligt afhjælper relevante problemstillinger i kommunikationen mellem Hospital og kommune.

03 - Resultat

Et modnet produkt

Projektet forløber indtil udgangen af 2020, så resultatet har vi ikke endnu.

Projektansvarlig

Kontakt Galina, hvis du vil vide mere.