Værdighed med teknologi og digitalisering
CASE: Kolding kommune

Værdighed med teknologi og digitalisering

En systematisk tilgang til at arbejde med velfærdsteknologi og digitalisering på tværs af Senior- og Socialforvaltningen i Kolding Kommune

01
01 - Udfordring

Ønske om at skabe værdighed med teknologi

02
02 - Handling

Et koncept for en systematisk tilgang til arbejdet med velfærdsteknologi og digitalisering

03
03 - Resultat

Mere velfærd for pengene

Værdighed med teknologi og digitalisering
01 - Udfordring

Ønske om at skabe værdighed med teknologi

Senior- og Socialforvaltningen i Kolding oplevede et krydspres mellem på den ene side at skulle effektivisere, og på den anden side at der bliver flere og mere krævende borgere som har brug for hjælp. Det drejer sig ikke kun om, at der bliver flere ældre, men også at de ældre lever længere, og at de skal kunne blive længst muligt i eget hjem på en måde, der for dem opleves som værdigt. Ønsket i Kolding Kommune var at kunne skabe værdighed med teknologi og digitalisering for både borgere, medarbejdere og organisation.

02 - Handling

Et koncept for en systematisk tilgang til arbejdet med velfærdsteknologi og digitalisering

Med udgangspunkt i Public Intelligence’s Innovationsmetodik blev der beskrevet et koncept for en systematisk tilgang til at arbejde med velfærdsteknologi og digitalisering på tværs af Senior- og Socialforvaltningen i Kolding Kommune. Metoden er en struktureret model for at involvere borgere og alle dele af den kommunale organisation i arbejdet med at identificere problemer, finde mulige teknologiske og digitale løsninger og at afprøve dem i praksis tæt på borgerne. Public Intelligence trænede Koldings Kommunes konsulenter i at bruge denne metode, således det blev deres egen systematiske tilgang til arbejdet med nye teknologier.

03 - Resultat

Mere velfærd for pengene

Det endelige koncept er en systematisk drejebog, skabt i samarbejde med Senior- og Socialforvaltningen. Drejebogen besvarer alle grundlæggende spørgsmål, og beskriver alle essentielle arbejdsgange for at få teknologi og digitalisering til at skabe mest mulig værdi hos borgerne, medarbejderne og for forvaltningen som organisation.

Den nye måde for forvaltningen at arbejde på har medført, at det de i dag arbejder med, giver mere velfærd for pengene og samtidig er med til at forbedre livskvaliteten for den enkelte borger.

Projektansvarlige

Tag endelig fat i Britt, hvis du vil vide mere om casen.

Britt Sørensen
Britt Sørensen
COO og Partner
britt@publicintelligence.dk
+45 3074 1899