Teknologi I Øjenhøjde
CASE: Middelfart Kommune

Teknologi I Øjenhøjde

Hvordan skaber en kommune værdi via velfærdsteknologi? 25 familier fik mulighed for selv at vælge, hvilke teknologier de ønskede

01
01 - Udfordring

Hvordan skaber en kommune værdi via velfærdsteknologi?

02
02 - Handling

25 testfamilier hjælper os

03
03 - Resultat

Øget grad af selvstændighed og tilfredshed

Teknologi I Øjenhøjde
01 - Udfordring

Hvordan skaber en kommune værdi via velfærdsteknologi?

Middelfart Kommune ønskede at blive klogere på, hvilke velfærdsteknologier der kunne skabe den største værdi for den enkelte borger og hjælpe dem med at realisere deres drømme og få et mere selvstændigt hverdagsliv. Hvad ville der ske, hvis vi lavede et tag-selv-bord for borgerne og gav dem mulighed for selv at vælge, hvilken teknologi der bedst kunne støtte dem i deres hverdag?

02 - Handling

25 testfamilier hjælper os

25 testfamilier i forskellige målgrupper, der bor i Middelfart Kommune og modtager støtte fra Social- og Sundhedsforvaltningen blev udvalgt. I et år, udvalgte og afprøvede de forskellige velfærdsteknologiske løsninger og vurderede, hvor gode de var for dem. Grundtanken i projektet er, at borgerne er eksperter i eget liv og derfor skal være med til at vælge den velfærdsteknologi, der passer for den enkelte. Kommunes medarbejdere har en støttende og vejledende funktion i forhold til borgernes valg af teknologi.

03 - Resultat

Øget grad af selvstændighed og tilfredshed

De deltagende borgere og familier oplevede en højere grad af selvstændighed og uafhængighed i eget hverdagsliv. De oplevede også, at samarbejdet med kommunens medarbejdere vedrørende ønsker om og valg af teknologier blev forbedret væsentligt. Borgerne oplevede desuden erfaringsudveksling med ligestillede borgere som meget positivt.

Projektansvarlig

Tag endelig kontakt til Britt, hvis du vil vide mere om casen.

Britt Sørensen
Britt Sørensen
COO og Partner
britt@publicintelligence.dk
+45 3074 1899