e-Distrikt
CASE: Haderslev Kommune - e-distrikt

e-Distrikt

Fremtidens hjælp i Haderslev Kommune leveres som virtuelle eller digitale ydelser, hvor kernen udgøres af velfærdsteknologier i borgernes hjem. Udgangspunktet er ingen hjælp uden teknologi. Målet er ikke at spare medarbejdere, men at alle borgere understøttes teknologisk, så de slet ikke har brug for fysisk hjælp i samme omfang som i dag.

01
01 - Udfordring

Fremtidens pleje og rehabilitering vil i mange tilfælde ikke kunne leveres alene som fysisk hjælp

02
02 - Handling

Haderslev Kommune skaber e-Distrikt

03
03 - Resultat

Fremtidens besøg vil være med ”e” foran

e-Distrikt
01 - Udfordring

Fremtidens pleje og rehabilitering vil i mange tilfælde ikke kunne leveres alene som fysisk hjælp

Undersøgelser peger på, at der inden for de næste 10 år vil mangle 70% af alle SOSU’er i den kommunale plejesektor. Allerede nu er der fokus på de manglende ressourcer, fordi antallet af borgere, der har brug for hjælp, stiger stødt, og det er blevet svære at rekruttere elever nok til at matche arbejdsbyrden.
Det problem vil Haderslev Kommune kæmpe for at løse og de har invitereret os ind til at udvikle en løsning, som ændrer grundlæggende ved kommunens tilgang til pleje og rehabilitering.

02 - Handling

Haderslev Kommune skaber e-Distrikt

Haderslev Kommune får et helt nyt distrikt som dækker det velfærdsteknologiske område. e-Distriktet bliver den afdeling, som sørger for, at hjemmepleje- og rehabiliteringsydelser re-designes, så det bærende element i ydelsen bliver velfærdsteknologi. Ydelsen er i sin helhed den samme, men metoden til at udføre den vil være markant anderledes.

Arbejdet i e-Distriktet er delt op i 3 faser: ”Test og ydelsesdesign”, ”Stabilisering” og ”Drift”, og mellem hver fase er der en ledelsesbeslutning, som afklarer e–ydelsens fremtid. Når der i fremtiden skal løses borgerrettede problemer i afdelingen Senior og Rehabilitering, samles problemerne op af e-Distriktet, som gennem de 3 faser udvikler, tester, opskalerer og stabiliserer ydelser, så de bliver til e-ydelser, som kan driftes i hele Haderslev Kommune.

03 - Resultat

Fremtidens besøg vil være med ”e” foran

Fremtidens hjælp i Haderslev Kommune leveres som virtuelle eller digitale ydelser, hvor kernen udgøres af velfærdsteknologier i borgernes hjem. Udgangspunktet er ingen hjælp uden teknologi. Målet er ikke at spare medarbejdere, men at alle borgere understøttes teknologisk, så de slet ikke har brug for fysisk hjælp i samme omfang som i dag.

e-Distriktet kæmper for at gøre alle borgere mere selvhjulpne, uafhængige og frie i deres eget liv. Tilgangen er, at ingen borgere bør få hjælp fra kommunen uden e-ydelser. E-ydelser må ikke forveksles med implementering af teknologi i borgens hjem. Den teknologiske løsning er ikke udgangspunktet for e-ydelsen. e-Distriktet re-designer de ydelser som borgerne får, og tænker velfærdsteknologi ind, så det bliver et støttende element, i den hjælp borgeren har brug for. På den måde fjernes fokus fra teknologi for teknologiens skyld, og gør i stedet for ydelsen og borgens behov for hjælp til det suveræne udgangspunkt.

Læs artikel fra COI om e-distrikt i Haderslev her

Projektansvarlige

Tag endelig kontakt til Katrine, hvis du vil vide mere om casen.