En ny indgang til voksenservice
CASE: Fredericia kommune

En ny indgang til voksenservice

Når borgere med handicap, sindslidelser og sociale problemstillinger har brug for hjælp fra Fredericia Kommune, kan de henvende sig personligt hos Din Indgang. Her bliver de hjulpet med det samme. Hjælpen består enten af et skræddersyet et forløb i op til 20 uger, eller bliver henvist videre til en myndighedsafdeling, der kan afklare deres behov for eksempelvis bostøtte eller botilbud. Forløbene skræddersys i forhold til den enkelte borgers formulerede mål og sammensættes af enten gruppeaktiviteter og/eller individuelle coachsamtaler, som bliver varetaget og faciliteret af medarbejderne i Din Indgang.

01
01 - Udfordring

Hvordan giver man borgerne den hjælp de har brug for uden ventetid?

02
02 - Handling

Et koncept for en ny indgang, skabt i fællesskab

03
03 - Resultat

Værdi for borgere med handicap, sindslidelser og misbrugsproblematikker

En ny indgang til voksenservice
01 - Udfordring

Hvordan giver man borgerne den hjælp de har brug for uden ventetid?

Hvordan skaber man et første møde med Voksenservice, hvor borgerne med det samme oplever så stor værdi, at de bliver i stand til at mestre eget liv i så høj grad som muligt? Fredericia kommune ønskede at skabe et nyt tilbud i Voksenservice, hvor borgerne uden ventetid kunne få den hjælp de havde brug for. Målet for kommunen var, at borgerne gennem en hurtigere og mere målrettet støtte ville kunne komme ud på den anden side med et mindre behov for støtte eller helt uden støtte.

02 - Handling

Et koncept for en ny indgang, skabt i fællesskab

Ambitionen om at skabe nogle helt nye rammer, der giver borgerne mulighed for at sætte egne kræfter og ressourcer i spil, har krævet en anderledes tilgang. Tilgangen blev et projekt med udgangspunkt i borgernes egne oplevelser og fortællinger. Processen blev kickstartet med interviews med både borgere og medarbejdere samt analyse af 12 borgerjournaler. Med udgangspunkt i disse brugerindsigter startede en proces med workshops for både medarbejdere og ledere, hvor konceptet for den nye indgang til Voksenservice blev skabt i fællesskab.

03 - Resultat

Værdi for borgere med handicap, sindslidelser og misbrugsproblematikker

Resultatet af processen er tre nye tilgange til mødet med borgerne. Konceptet dækker dermed over et nyt fysisk mødested, en ny digital indgang og et sæt af nye metoder. Det nye fysiske mødested hedder Din indgang og åbnede i september 2016.

“Og effekterne er entydige. Din Indgang har siden 9. september 2016 haft over 600 henvendelser. Omkring 120 borger har været i egentlige forløb. Heraf har 57 borgere afsluttet deres forløb og kun 4 af disse er gået videre til ordinær pædagogisk støtte, som f.eks. SEL § 85. Det til trods for, at 30 af de 57 borgere tidligere ville være visiteret til pædagogisk støtte.”

Kilde: FredericiaAvisen, 28. august 2017

Hele den grundlæggende idé er, at medarbejderne kan designe et forløb, som giver borgeren den bedste mulighed for at kunne klare sig med ingen eller mindst mulig hjælp fra kommunen. Forløbene kan indeholde både frivillige tilbud, kommunalt faciliterede netværk eller træningsaktiviteter, noget velfærdsteknologi samt individuelle coachende samtaler og ad hoc hjælp.

I artiklen herunder kan du læse mere om projektet, og om hvordan Fredericia Kommune har sparet over 2 millioner kroner indtil videre.

Problemdreven tilgang til innovation hjælper kommuner

Projektansvarlige

Tag endelig kontakt til Peter, hvis du vil vide mere om casen.

Peter Julius
Peter Julius
CEO og Partner
peter@publicintelligence.dk
+45 3070 8593