Fristelser i øjenhøjde
CASE: Elbokøkkenet

Fristelser i øjenhøjde

Det er en kendt problemstilling, at mange ældre kæmper med manglende appetit, og dermed underernæring. Særligt udsatte er de af vores ældre medborgere, som bor i eget hjem og får hjemmehjælp. Måltidsprojektet Fristelser i øjenhøjde forbedre den enkelte ældre borgers ernæringstilstand ved at udvikle og tilbyde nye måltidsløsninger, som giver borgeren lyst til og mulighed for at spise mere. Projektet er et samarbejde mellem det fælleskommunale Elbokøkken, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Haderslev Kommune, UCL og Public Intelligence.

01
01 - Udfordring

Mange ældre er i fare for at blive underernærede

02
02 - Handling

Koncept, test, evaluering og implementering

03
03 - Resultat

Målet er forbedring af den ældre borgers ernæringstilstand

Det er en kendt problemstilling, at mange ældre kæmper med manglende appetit, og dermed underernæring. Særligt udsatte er de af vores ældre medborgere, som bor i eget hjem og får hjemmehjælp. Måltidsprojektet Fristelser i øjenhøjde forbedre den enkelte ældre borgers ernæringstilstand ved at udvikle og tilbyde nye måltidsløsninger, som giver borgeren lyst til og mulighed for at spise mere.
Fristelser i øjenhøjde
01 - Udfordring

Mange ældre er i fare for at blive underernærede

Det er en kendt problemstilling, at mange ældre kæmper med manglende appetit, og dermed underernæring. Særligt udsatte er de af vores ældre medborgere, som bor i eget hjem og får hjemmehjælp. Tallene viser, at 6 ud af 10 af borgere, som modtager hjemmepleje er i fare for at blive underernæret.

02 - Handling

Koncept, test, evaluering og implementering

Fra 2017-2020 skal måltidsprojektet Fristelser i øjenhøjde forbedre den enkelte ældre borgers ernæringstilstand ved at udvikle og tilbyde nye måltidsløsninger, som giver borgeren lyst til og mulighed for at spise mere.

Processen startede ud med en stor brugerundersøgelse hos borgere, der modtager madservice, samt medarbejdere fra de fire kommuner. Ud fra indsigterne blev der skabt fem områder, hvor der inden for hvert område bliver udviklet koncepter i samarbejde med borgere, medarbejdere og ledelse.

Koncepterne bliver herefter afprøvet og evalueret i de deltagende kommuner for at se, hvilke der bidrager positivt til forbedringen af den ældre borgers ernæringstilstand. De nye løsninger, som skaber en effekt i afprøvningsperioden munder ud i køreklare implementeringsplaner til glæde for alle interesserede kommuner.

03 - Resultat

Målet er forbedring af den ældre borgers ernæringstilstand

For at skabe bedre ernæringstilstand hos borgerne, arbejdes der på aspekter gennem hele borgerens madservicerejse.

Vi arbejder med nye koncepter inden for:

  • Nye måltidsløsninger
  • Brugerinddragelse
  • Kommunikativt design
  • Digital samspisning
  • Visitation, vejledning og screening

www.fristelseriøjenhøjde.dk kan man læse mere om de forskellige områder og se det foreløbige arbejde.

Derudover kan du læse Suveræne citater, der opsummerer indsigterne om, hvad der betyder noget for mennesker, der modtager madservice.

Projektansvarlig

Tag endelig kontakt til Galina, hvis du vil vide mere om casen.