Verdens første brugerorienteret testby
CASE: eHealth City Svendborg

Verdens første brugerorienteret testby

I eHealth City Svendborg skaber vi løsninger på nye måder med fokus på borgernes oplevelser, teknologi og en genstart af det offentlige sundhedssystem på tværs af kommune og hospital. eHealth City Svendborg er et innovationspartnerskab mellem Svendborg Kommune, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og Public Intelligence.

01
01 - Udfordring

Sundhedsvæsenet er ikke bæredygtigt i fremtiden

02
02 - Handling

Gadelaboratorier viser vejen

03
03 - Resultat

Vi har opbygget verdens første brugerorienteret testby

I eHealth City Svendborg skaber vi løsninger på nye måder med fokus på borgernes oplevelser, teknologi og en genstart af det offentlige sundhedssystem på tværs af kommune og hospital.
Verdens første brugerorienteret testby
01 - Udfordring

Sundhedsvæsenet er ikke bæredygtigt i fremtiden

Vi bliver flere ældre, der er færre hænder til fremtidens sundhedsleverancer, og penge er der heller ikke nok af. Derfor kan sundhedssystemet ikke fortsætte sådan som det er i dag. Som samfund skal vi være i stand til at nytænke vores sundhedssystem, så vi er klar til at møde fremtiden med bedre og mere effektive sundhedsløsninger.

02 - Handling

Gadelaboratorier viser vejen

I eHealth City Svendborg skaber vi løsninger på nye måder med fokus på borgernes oplevelser, teknologi og en genstart af det offentlige sundhedssystem på tværs af kommune og hospital. Men, det starter hos borgerne!

Borgernes behov danner grobund for nye løsninger, der skal testes og udvikles i et samarbejde mellem borgere, sundhedspersonale og virksomheder. Først i ”gadelaboratorier” – der udgøres af tre udvalgte gader i Svendborg – og sidenhen i hele Svendborg og i andre kommuner.

Der arbejdes ud fra fire sundhedsvisioner:

  • Svendborg som verdens mest forebyggende by
  • Ingen borgere med kroniske sygdomme indlagt på hospitalet
  • Vi tager ansvar for hinandens sundhed gennem fællesskaber
  • Vi bygger et sundhedssystem, der altid er tilgængeligt og uden ventetid
03 - Resultat

Vi har opbygget verdens første brugerorienterede testby

eHealth City Svendborg er ikke et projekt, men en ny måde at arbejde med innovation af sundhedsvæsenet på. Nogle af de ting vi har opnået indtil videre er:

  • 13 hovedindsigter, der fortæller hvad borgerne synes der er det allervigtigste i deres oplevelse af sundhed og sundhedsvæsenet.
  • Borgernes stemme, en mere fyldestgørende rapport med indsigter i, hvad borgerne oplever som særligt vigtigt i deres møde med sundhedsvæsenet, og hvordan vi arbejder metodisk.
  • Prøvehandlinger omkring hvordan vi tager ansvar for hinandens sundhed gennem fællesskaber i gadelaboratorierne
  • Følg med og læs mere: ehealthcity.dk

Tag kontakt

Vi samarbejder gerne! Så tag endelig kontakt til Britt, hvis du er interesseret i eHealth City Svendborg.

Britt Sørensen
Britt Sørensen
COO og Partner
britt@publicintelligence.dk
+45 3074 1899