Inklusion med intelligente teknologier
CASE: Nordfyns Kommune

Inklusion med intelligente teknologier

Et projekt om at give udad-reagerende elever muligheden for at være en del af et fælles læringsmiljø.

01
01 - Udfordring

Et udfordrende læringsmiljø

02
02 - Handling

Test af intelligente teknologier

03
03 - Resultat

Et bedre læringsmiljø

Inklusion med intelligente teknologier
01 - Udfordring

Et udfordrende læringsmiljø

Nordfyns Kommune oplevede udfordringer med inklusion i flere klasser, hvor der var flere elever med udad-reagerende adfærd, som havde svært ved at fordybe sig enten alene eller sammen med andre, hvilket gjorde det vanskeligt at skabe et godt læringsmiljø.

02 - Handling

Test af intelligente teknologier

Der blev udvalgt to klasser fra indskolingen, hvor de fleste typiske inklusionsudfordringer i forhold til udad-reagerende elever var tilstede. Her lavede Public Intelligence observationsstudier og interviews med medarbejdere og ledere. Og der blev på baggrund af indsigterne udvalgt en række sanse- og læringsteknologier, der skulle testes gennem prøvehandlinger* i de to klasser.

*En prøvehandling er en af­prøvning i lille skala, som ikke kræver store ændringer hverken ressourcemæssigt eller økono­misk. Det, man normalt gør i hverdagens arbejde, prøver man at gøre på en anden måde for at se, om det skaber gode effekter for elever, medarbejdere og skole som helhed.

03 - Resultat

Et bedre læringsmiljø

De testede teknologier var med til at understøtte, at de udad-reagerende elever fik muligheden for at være en del af et fælles læringsmiljø, så de både selv og sammen med andre kunne opnå bedre læring og trivsel. Helt konkrete tilbagemeldinger omkring teknologierne var:

  • Mindre forberedelsestid til lærerne i forhold til lignende undervisningsaktiviteter
  • Mere motiverede elever
  • Eleverne kommer udenfor og bevæger sig i undervisningen
  • Elever får positive oplevelser med skolen – også uden for skoletiden
  • Elever kan blive i klassen
  • Elever kan blive trøstet af stolen
  • Italesættelse af urolig klasse på nye måder
  • Refleksionsrum til medarbejdere og ledelse

Projektansvarlig

Tag endelig kontakt til Britt hvis du vil vide mere om casen.

Britt Sørensen
Britt Sørensen
COO og Partner
britt@publicintelligence.dk
+45 3074 1899