Kom på kursus i velfærdsteknologier

Kursus i demensteknologier

Her arbejder vi med borgercases, på tværs af fagligheder og med konkrete virkelighedsnære hverdagsaktiviteter med de teknologiske løsninger, der er til rådighed.

Læs mere

Kursus i bad- og toiletteknologier

Du får både viden om og mulighed for at afprøve nye teknologier og nye arbejdsmetoder, der kan understøtte dit arbejde hos borgere med funktionsnedsættelser, der får hjælp til bad og toilet.

Læs mere

Kursus i sengeteknologier

Viden og mulighed for at afprøve nye teknologier og nye arbejdsmetoder der kan understøtte dit arbejde hos borgere med funktionsnedsættelser, der får hjælp til forflytning, lejring og pleje i sengen.

Læs mere

Kursus i spiseteknologier

Du får både viden om og mulighed for at afprøve nye teknologier og nye arbejdsmetoder, der kan understøtte dit arbejde hos borgere med funktionsnedsættelser, der får hjælp til spisesituationen.

Læs mere

Public Intelligence er et konsulentfirma, der arbejder med velfærdsudvikling med fokus på velfærdsteknologi og rehabilitering. Vi arbejder i feltet mellem offentlig og privat sektor

Vores kunder er, på den ene side, kommuner, som vi understøtter i deres arbejde med velfærdsinnovation især inden for rehabilitering og velfærdsteknologi, men også mere generelt. Og på den anden side private virksomheder, der udvikler og leverer velfærdsteknologi. Vi har en unik viden om kommunernes strategiske fokusområder, og vi kender markedet for velfærdsteknologi rigtigt godt.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Få gode tilbud og nyheder, før alle andre

Intast venlist dit navn

Rådgivning for kommuner

Vores rådgivning målrettet kommunerne understøtter velfærdsinnovation fra strategi og målsætning til ide-udvikling, test og implementering.

Strategi & Målsætning

Sammen sætter vi retning på velfærdsinnovationen i din kommune

Ide-udvikling

Analoge og digitale ide-udviklingsprocesser

Test

Vi tester, tæt på praksis, inden det nye implementeres

Implementering

Tæt samarbejde med driften baner vejen for vellykket implementering

Rådgivning for leverandører af velfærdsteknologi

Vores rådgivning målrettet leverandørerne af velfærdsteknologi understøtter strategi, markedsføring, salg og implementering.

Strategi

Sammen kan vi løse dine strategiske udfordringer og geare din organisation til at levere

Markedsføring & Salg

Vi kender det offentlige marked og hjælper med at identificere og løse dine marketingstrategiske udfordringer

Brugertest

Vi tester dit produkt i målgruppen og skaber værdifulde indsigter

Implementering

Sammen kan vi planlægge og gennemføre succesfuld implementering af dine produkter i kommunerne

Koncepter

Igennem årene har vi udviklet en række koncepter, der understøtter vores konsulentarbejde i kommuner og hos leverandører af velfærdsteknologi.


Koncepterne er et udtryk for, at vi har set et behov for at skabe nogle anderledes rum (fysiske og digitale) for vores og vores kunders arbejde med velfærdsinnovation. Og for at skabe nogle stærke netværk af mennesker, der kan bidrage med deres ideer, viden og erfaring i vores forskellige projekter og processer.


Fælles for alle koncepterne er, at de er relevante for både vores kunder på kommunesiden og på leverandørsiden. Og ofte er de også mødesteder – altså der, hvor kommune og privat virksomhed mødes og samarbejder om velfærdsinnovation.

Vores kompetencer

Vores konsulenter har kompetencer inden for et bredt felt. Fælles for os alle er evnen til at designe og gennemføre gode processer fra strategi til implementering af f.eks. nye arbejdsgange, nye services og ny teknologi.


Vores faglige baggrunde er forskellige og vi har både købmænd og humanister. Hårde projektledere og gode kommunikatører. Servicedesignere og velfærdsteknologieksperter. Folk med sundhedsfaglige baggrunden inden for sygepleje, ergoterapi og fysioterapi. Og dem, der er gode til at regne en businesscase og måle effekter.