Fremtidens sundheds- og velfærdspleje er udfordret. Vi kan se, at der er behov for helt nye tanker, hvis vi sammen skal møde fremtidens udfordringer.

Vi har et konkret bud på nytænkning, som sikrer, at mennesker – som i dag er nødt til at komme på plejehjem – får mulighed for at blive længere i eget hjem, hvis de ønsker det.

Går du også med tanker om, hvordan I nytænker ældreplejen i din kommune? Skal I holde fast i de nuværende tilbud, eller er der andre muligheder for, at borgerne kan få en god og tryg hjælp i deres eget hjem? Vi byder ind til en dag, hvor I vil få en masse inspiration til at tænke plejehjem på en helt ny måde – under temaet Plejehjem i eget hjem.

Seminaret er bygget op om en række oplæg fulgt op af drøftelser, som perspektiverer konceptet over i din kommune. Du skal på dagen høre om følgende:

1. Baggrunden for at skabe et nyt tilbud i plejekæden

2. Fra konceptet til reelle handlinger i driften

3. Hvordan ser de kommende generationer af Plejehjem i eget hjem ud?

Du kommer til at gå hjem med inspiration til, hvordan man bygger alternativer til nutidens plejehjem. Vi kan give dig, og din kommune, en anledning til at tænke anderledes, så de ældre mennesker, som ønsker at blive længere tid i eget hjem, får denne unikke mulighed.

Vi sætter 2,5 timer af, og vi tilpasser det dine ønsker og din kalender. Kontakt os, så tager vi en snak om dit behov.