Fremtidens sundheds- og velfærdsområde kalder på radikale løsninger – forbedringer er ikke nok. Kommunerne kan ikke blive ved med at gøre mere af det samme. De er nødt til at nytænke og forandre den kommunale service radikalt. Hverdagen skal blive bedre – hver eneste dag – for både borgere og medarbejdere. 

Medarbejderne på sundheds- og velfærdsområdet arbejder hver eneste dag hårdt på at yde den bedste service for den enkelte borger. De løber stærkt og strækker sig langt for at få enderne til at nå sammen. I de kommende år kommer der mange flere ældre til og samtidig er der færre hænder til at yde den service, vi kender i dag. Mange områder kalder på flere hænder, men uanset hvad kommunerne gør, så kommer der ikke nok hænder. Der er ikke flere at rekruttere af. 

Hvad gør kommunerne så nu? For os, i Public Intelligence, ser det ud til, at kommunerne kigger ned i kassen med forbedringer af de eksisterende services. De gør det samme, som de har gjort i årtier; de forsøger at lave forbedringer og håber, det er nok – sat lidt på spidsen; at der indtræffer et mirakel og tingene løser sig. 

Vi har stillet skarpt på emnet ”Rekruttering til fremtidens velfærdsområde”. Det er ikke nyt, at vores velfærdsområder er under massivt pres, og den primære årsag er mangel på social- og sundhedsfagligt personale. Vi har mødt mange danske kommuner gennem vores arbejde, som alle vil være bedre til rekruttering og tænker, at det er løsningen. Hovedpinen er bare, at de manglende medarbejdere ikke kommer ud af det blå. Kommunerne kommer til at konkurrere endnu mere med hinanden om de få medarbejdere, der er. Der er ikke hænder nok. Kommunerne kan ikke rekruttere sig til bæredygtighed - der er brug for radikal innovation. I denne udgivelse kommer vi med en vision og tre fremtidsbilleder, som tegner en løsning på problemet. 

Kommunerne skal sætte medarbejderne fri. Medarbejderne skal have frihed og ansvar til fx selv at tilrettelægge arbejdet i deres team. Kommunerne skal turde inddrage andre faggrupper, benytte teknologier, der kan gøre borgerne mere uafhængige og understøtte medarbejderne i at yde en god service.

Alle borgere, medarbejdere og pårørende i fremtidens sundheds- og velfærdsområde fortjener, at medarbejdere, ledere og politikere tør gå nye veje – sammen.

"Rekruttering til fremtidens velfærdsområde" er vores bidrag til den aktuelle debat. Det er en gave. Skriv til Mette Skov, så sender vi vores mini-rapport til dig.

 

 

 

 

 

Mette Skov
Mette Skov
Seniorkonsulent og kommunal navigatør
mette@publicintelligence.dk