Innovationshallen fungerer som en simulationshal, hvor man kan teste teknologier i simulerede miljøer, der starter hos borgerne. Ligeledes har vi hos Public Intelligence, indrettet vores simulerings-lejlighed som et helt almindeligt hjem, for at kunne teste teknologierne så tæt på praksis som muligt.

Idéen bag vores IoT lab, er at skabe mødesteder for sparring, hvor folk kan idé- og erfaringsudveksle, og hvor man kan afprøve forskellige teknologier i praksis, for at skabe bedre sundhed og velfærd.