Undersøgelser peger på, at der inden for de næste 10 år vil mangle 70% af alle SOSU’er i den kommunale plejesektor. Allerede nu er der fokus på de manglende ressourcer, fordi antallet af borgere, der har brug for hjælp, stiger stødt, og det er blevet svære at rekruttere elever nok til at matche arbejdsbyrden. Det problem vil Haderslev Kommune kæmpe for at løse. Der er derfor indgået samarbejde med innovationshuset Public Intelligence om at udvikle en løsning, som ændrer grundlæggende ved kommunens tilgang til pleje og rehabilitering.

Løsningen er, at Haderslev Kommune etablerer et e-Distrikt. Kommunen går forrest med det nye koncept, hvor eksisterende ydelser re-designer, med det formål at gøre borgerne mere selvhjulpne ved hjælp af teknologi og nye arbejdsgange.

Det nye distrikt dækker det velfærdsteknologiske område. e-Distriktet bliver den afdeling, som sørger for, at hjemmepleje- og rehabiliteringsydelser re-designes, så det bærende element i ydelsen bliver velfærdsteknologi. Ydelsen er i sin helhed den samme, men metoden til at udføre den vil være markant anderledes.

Arbejdet i e-Distriktet er delt op i 3 faser
”Test og ydelsesdesign”, ”Stabilisering” og ”Drift”, og mellem hver fase er der en ledelsesbeslutning, som afklarer e–ydelsens fremtid. Når der i fremtiden skal løses borgerrettede problemer i afdelingen Senior og Rehabilitering, samles problemerne op af e-Distriktet, som gennem de 3 faser udvikler, tester, opskalerer og stabiliserer ydelser, så de bliver til e-ydelser, som kan driftes i hele Haderslev Kommune.

Målet er at gøre alle borgere mere selvhjulpne, uafhængige og frie i deres eget liv. Tilgangen er, at ingen borgere bør få hjælp fra kommunen uden e-ydelser. E-ydelser må ikke forveksles med implementering af teknologi i borgens hjem. Den teknologiske løsning er ikke udgangspunktet for e-ydelsen. e-Distriktet re-designer de ydelser som borgerne får, og tænker velfærdsteknologi ind, så det bliver et støttende element, i den hjælp borgeren har brug for. På den måde fjernes fokus fra teknologi for teknologiens skyld, og gør i stedet for ydelsen og borgens behov for hjælp til det suveræne udgangspunkt.

Center for offentlig information har skrevet en artikel om det meget spændende arbejde Haderslev Kommune nu er i gang med - læs den her

 

 

 

Katrine Høvsgaard Nielsen
Katrine Høvsgaard Nielsen
Servicedesigner
[email protected]