Life Manager

Life Manager

Life Manager

Vi ser et særligt potentiale i Life Manager fordi:

Borgeren bliver sat i centrum og involveret i den daglige kommunikation og planlægning, hvilket medfører en øget indflydelse på deres eget liv.

Pårørende opnår øget indsigt og involvering i plejehjemmets og beboernes liv samt aktiviteter.

Medarbejdernes arbejdsprocesser effektiviseres i forhold til den interne kommunikation, den daglige planlægning og kommunikationen med borgere, pårørende og frivillige.

Moduler i Life-manager:
• Kalender og Planlægning
• Besked
• Opslagstavle
• Kontaktmodul
• Videokommunikation
• QR kode scanning/digitale hjælpemidler
• Madplanshåndtering
• Integrationsmodul til bl.a. omsorgssystem og disponeringssystem