DigiRehab

DigiRehab

DigiRehab

Vi ser et særligt potentiale i DigiRehab fordi

Løsningen assisterer borgeren og sosu-hjælperen, til kvalificeret træning ude i hjemmet, via en screeningsfunktion af borgerens behov for hjælp og dennes fysiske formåen. Borgeren kan sammen med sin faste omsorgsperson opstille fysiske delmål, fx om at kunne klare toiletbesøg selvstændigt, og løsningen vil komme op med et individuelt tilpasset træningsprogram.
Øvelserne bliver vist korrekt udført, fx på en Ipad, og er tilmed listet i prioriteret rækkefølge, efter hvor vigtige de er for borgerens træning. Således sikrer programmet at borgeren altid får brugt sine kræfter mest hensigtsmæssigt og opnår bedst mulig effekt af træningen.
DigiRehab giver kommunerne et overblik over, hvilke borgere der kan profitere af træningen, hjælp til organisering af træningen, og løbende data på effekten af træningsindsatsen.
Erfaringerne fra kommunerne er at 6 ud af 10 ældre borgere bliver markant stærkere og bedre til at klare hverdagens gøremål ved brug af DigiRehabs løsning.