Boblberg

Boblberg

Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, der danner rammerne for et digitalt fællesskab. Det er helt almindelige borgere fra hele landet som bruger Boblberg til at skabe nye relationer på baggrund af fælles interesser og oplevelser.

Boblberg

Vi ser et potentiale i Boblberg fordi:
Som medlem kan man slå en ”bobl” op, med netop det indhold man brænder for, eller man kan reagere på andres bobler, og starte en dialog. Man kan datasikkert og reklamefrit deltage, og erfaringen viser, at selv meget svage og sårbare borgere, der har svært ved at formulere sig, kommer med i fællesskabet.
Frivillige kræfter kan tilbydes og efterspørges – lokale organisationer kan byde ind og bonusbedsteforældre kan findes.
Kommunen kan annoncere forskellige tilbud fx rygestopkurser, støttegrupper og aktivitetshold, og nå ud til mange af den kanal.
Den mentale og fysiske sundhed, i hele byen, fremmes. En borger finder en gå-ven eller fodboldklubben finder sidste mand på holdet, og der opstår sociale fællesskaber. Inaktive borgere motiveres, og bryder ud af ensomhed samt forebygger ensomhedens følgesygdomme.
Samskabelse og medborgerskab aktiveres i høj grad og alles ressourcer sættes i spil så hele lokalsamfund, kan gøres til aktører i egen velfærd.