Elevfraværet i Kalundborg Kommune ligger som et af de højeste i landet, og udgør heraf et stort problem for kommunen, fordi det hænger uløseligt sammen med både trivsel og faglig udvikling. Fraværet betyder grundlæggende at folkeskolen ikke kan løse sin opgave, hvis eleverne ikke møder op og deltager i undervisningen.

I et forsøg på at vende denne tendens, gennemfører Public Intelligence, i samarbejde med kommunen, et udviklingsforløb, der skal nedbringe fraværet blandt elever og medarbejder, og dermed styrke trivsel og læring på skolerne.

Helt konkret står Public Intelligence for at definere, udvælge og afprøve en række forskellige metoder i praksis. Afprøvningen af metoderne på to skoler, hvor medarbejderne vil spille en central rolle i udviklingsprocessen, og heraf være med til at udvikle idéer, samt afprøve og evaluere de forskellige metoder. Målet er, i løbet af 2019, at udvælge de medarbejderdrevne metoder, som har vist sig mest succesfulde, og derefter udbrede dem til alle folkeskoler i Kalundborg Kommune.

Peter Julius
Peter Julius
CEO og Partner
[email protected]