Public Intelligence's metode

Public Intelligence har udviklet en brugerdrevne og systematisk tilgang til innovation målrettet offentlige organisationer og services. Gennem involvering af alle lag i en organisation fra strategiske ledelse til drift og borgere skabes innovation, som resulterer i nye, konkrete og implementeringsklare løsninger baseret på brugerdrevne innovationsmetoder.

PI-metode består af tre innovationslaboratorier:

  • ProblemLAB
  • PrøvehandlingsLAB
  • SkalaLAB

PI-metoden har ét overordnet mål: Nye løsninger skal skabe maksimal værdi for borgere, medarbejdere og offentlige organisationer. Læs mere om vores tre innovationslaboratorier herunder.

ProblemLab

ProblemLab er PI-metodens beslutningscentral. Her mødes topledelsen for at drøfte og prioritere fremtidens innovationsudfordringer og med understøttelse fra en innovatør, en projektleder og en procesleder finder de mulige strategiske scenarier, som det videre arbejde skal bevæge sig i, når der genereres og testes konkrete løsninger.

ProblemLAB finder ikke løsninger, men træffer strategiske beslutninger og sætter rammen og ressourcerne for det innovative arbejde på baggrund af forudgående analyser. Når de strategiske veje og rammerne er definerede i overordnede scenarier, arbejdes der videre med at finde og afprøve konkrete løsninger i PrøvehandlingsLab.

 

PrøvehandlingsLab

PrøvehandlingsLab er PI-metodens idé- og løsningsmotor. Her deltager borgere, medarbejdere, eksperter og ledere i strukturerede samskabelses- og idégenereringsprocesser for at finde de gode  løsninger inden for de scenarier, der er udarbejdet i ProblemLab.

Løsningsforslagene afprøves som simuleringer i et lukket miljø og som prøvehandlinger, hvor kommunen møder borgerne. Der gennemføres evalueringer og kortsigtede effektmålinger samt prøvehandlings business cases, så tiltagene kan kvalificeres og prioriteres. Derefter udvikles en implementeringsplan for hver løsning. De tiltag, som prøvehandlingsstyregruppen prioriterer, går videre til SkalaLAB.

 

SkalaLab

SkalaLAB bringer de innovative tiltag helt ind i driften. Her arbejdes med at teste tiltagene i større skala for at finde og imødekomme udfordringer, før tiltaget implementeres endeligt. Antallet af involverede medarbejdere er stort, og tiltagene prøves af ude hos et stort antal borgere. Der arbejdes fortsat med kortsigtet effektmåling, og der gennemføres flere rul, hvor tiltagene evalueres, evt. tilrettes, og læring opsamles i forhold til endelig udrulning og implementering.