Rådgivning for komunner

Strategi & Målsætning

Sammen sætter vi retning på sundheds- og velfærdsinnovationen i din kommune

Gode idéer skabes

Vi blander erfaring med idé-genering. Resultatet er værdifulde idéer, der kan være med til at skabe morgendagens sundhed og velfærd.

Test gennem prøvehandlinger

Dårlige idéer skal slås ihjel så hurtigt som muligt og gode idéer skal færdigudvikles.

Implementering

Tæt samarbejde med driften baner vejen for vellykket implementering

Test gennem prøvehandlinger

Gennem test kan vi optimere serviceydelser, arbejdsprocesser og strategier, og på denne måde skaffe værdifulde indsigter inden implementering. Vi tester tæt på praksis, enten gennem feltarbejde, workshops, borgerpaneler eller konstruerede simuleringsmiljøer.


Ville du flyve en F16 uden at have øvet dig først?


Flysimulatoren er en uundværlig del af en luftkaptajns uddannelse og løbende træning i ny teknologi, nye manøvrer og samarbejde med kollegerne i kabinen. I Public Intelligence testmiljø kan kommuner øve sig i nye teknologier og/eller nye arbejdsgange. I et simuleret set-up, der minder meget om virkeligheden. Men hvor der ikke sker noget, hvis man laver en fejl.


Simuleret virkelighed


I vores Institut for Hverdagsteknologi kan vi opbygge en simuleret virkelighed, hvor vi kan samle grupper af op til 100 medarbejdere til test af alt fra nye arbejdsgange til nye services eller teknologier. Der er plads til at opbygge forskellige virkeligheder, f.eks. forvaltningen, borgernes hjem, institutioner osv. Og man kan invitere borgere eller borgerfiguranter ind i testen, så de kan være med til at synliggøre, hvad der sker, når det nye kommer helt hjem til borgeren.


Udstillinger, demomiljøer og living labs


Public Intelligence har en helt særlig erfaring med at opbygge udstillings- og demomiljøer, hvor borgere og medarbejdere kan møde f.eks. ny teknologi, prøve at have tingene i hænderne os se, hvad der virker til hvilke formål. Der kan være forskellige formål med at udvikle demomiljø’er eller living labs, men fælles for dem, vi har lavet, er, at de bringer mennesker og teknologi sammen og fungerer som steder, hvor man kan teste og få erfaringer med ny teknologi.


Vi arbejder med udgangspunkt i borgerne 


I mange af de test, vi arbejder med, giver det rigtig god mening at involvere borgere. Derfor er et godt og ofte tæt samarbejde med borgere afgørende for at sikre en værdiskabende udvikling. 


Hvad siger ingeniørerne og produktnørderne?


Ingeniører og produktudviklere på markedet for velfærdsteknologi har ofte værdifulde input til test. Hvis man tester en arbejdsgang, kan det være man finder ud af, det ville være gavnligt, hvis der fandtes en teknologi eller noget it, der kunne understøtte. I de tilfælde vil vi kunne sende invitation ud i vores leverandørnetværk om der er nogen, der vil deltage i test og bidrage med den tekniske viden.