Rådgivning for komunner

Strategi & Målsætning

Sammen sætter vi retning på sundheds- og velfærdsinnovationen i din kommune

Gode idéer skabes

Vi blander erfaring med idé-genering. Resultatet er værdifulde idéer, der kan være med til at skabe morgendagens sundhed og velfærd.

Test gennem prøvehandlinger

Dårlige idéer skal slås ihjel så hurtigt som muligt og gode idéer skal færdigudvikles.

Implementering

Tæt samarbejde med driften baner vejen for vellykket implementering

Strategi & Målsætning

Kommuner har mange strategier og mange mål. Hos Public Intelligence er vi især gode til at udvikle dem, der handler om velfærdsteknologi og innovation.


Strategi for velfærdsteknologi som katalysator for rehabilitering


En strategi kunne f.eks. handle om, hvordan vi får velfærdsteknologi til at understøtte vores rehabiliterende arbejde med borgerne.


Formålet med rehabilitering er at sikre borgere med tabt funktionsevne den bedst mulige livskvalitet. Med den enkelte borger i centrum handler det om at tilbyde helhedsorienterede indsatser, der hjælper den enkelte med at genvinde og bibeholde færdigheder.


Hvordan sikrer vi, at velfærdsteknologi understøtter det rehabiliterende mål? Kan vi, ved at tilbyde redskaber, der kan hjælpe borgeren, gøre borgeren mere selvhjulpen og genfinde kontrollen over sin egen hverdag?


Strategi for effektfuld implementering af velfærdsteknologi


En strategi kunne også være for, hvordan vi reelt får effekt af de teknologier, vi implementerer.


Vi ved det er svært at implementere ny teknologi i en travl drift, i en borgermålgruppe der måske ikke er så trygge ved teknologi og blandt deres pårørende, der frygter, at teknologi er lig med kolde besparelser og serviceforringelser for deres kære.


Men hvis vi nu bliver bedre til at gøre velfærdsteknologi til noget, driften faktisk selv ønsker sig. Noget medarbejderne interesserer sig for, fordi de kan se, der er et behov og at teknologien kan gøre noget godt – først og fremmest for borgerne. Men måske også i forhold til bøvlede administrative arbejdsgange og processer. Hvis vi er gode til at afdække og synliggøre mulighederne, så medarbejdere og borgere kan se fordelene, så tror vi på, at grundlaget er bedre for, at kommunen får købt de rigtige og relevante teknologier hjem. At de rent faktisk bliver anvendt. Og at de bliver en vigtig del af fremtidens velfærdsydelse. Til gavn for borgere, medarbejdere og sikket også kommunens økonomi.


Strategi for innovation i kommunen


Alle kommuner arbejder med innovation på mange niveauer. Mange har også en innovationsstrategi. Der findes virkeligt mange innovative mennesker blandt kommunens medarbejdere. Både på konsulentniveau i form af udviklingskonsulenter og lignende. Og decentralt hos de medarbejdere, der er helt tæt på borgerne og kommunens serviceleverancer. Så har vi sat innovationen tilstrækkeligt i system, så vi får udnyttet de innovative kræfter – og får dem omsat i nye ideer, der skaber den nye velfærd og kan ses på bundlinjen?


Hvad ligger der f.eks. af potentiale, hvis vi digitaliserer innovationsprocesserne, så de blive både mere effektive og mere synlige? Så vi kan følge, om vi får udbytte ud af vores arbejde med innovation? Så vi nemmere kan involvere kreative mennesker, fagspecialister og ressourcer fra vores egen kommune. Fra andre kommuner. Fra hele verden?


Vi tror på, at kommunerne kan nå rigtigt langt ved at tage næste skridt og knytte innovationsstrategien endnu tættere på de politiske visioner og strategiske spor i direktion og økonomiudvalg. Det kræver måske bare en ny – endnu mere visionær – innovationsstrategi.