Rådgivning til kommuner

Kommunerne knokler for at levere sundhed og velfærd til en stor gruppe af borgere hver dag. Men velfærden er som bekendt udfordret. Mange steder presses økonomien af flere ældre, et stigende antal borgere der lever med kroniske sygdomme og på sigt alt for få hænder til at løse serviceopgaverne i hverdagen.

Det betyder, at vi skal igang med at finde nye måder til at skabe morgendagens sundheds- og velfærdsleverancer på. Nye ideer, f.eks. nye arbejdsgange eller nye services til borgerne, skal måske testes og trykprøves, inden de implementeres og bliver den nye praksis. Og selve implementeringen skal forberedes og gennemføres i tæt samarbejde med medarbejderne, så der skabes ejerskab og en følelses af at mestre det nye.

Vi understøtter alle dele af den proces, så hvad enten du har behov for hjælp til at udvikle en strategi, udvikle ideer eller services, teste nye ideer eller implementere løsningerne i praksis, kan vi byde ind. Nogle gange hjælper vi kommuner gennem alle fire faser. Nogle gange kun en enkelt. Begge dele fungerer fint.

Strategi & Målsætning

Sammen sætter vi retning på sundheds- og velfærdsinnovationen i din kommune

Gode idéer skabes

Vi blander erfaring med idé-genering. Resultatet er værdifulde idéer, der kan være med til at skabe morgendagens sundhed og velfærd.

Test gennem prøvehandlinger

Dårlige idéer skal slås ihjel så hurtigt som muligt og gode idéer skal færdigudvikles.

Implementering

Tæt samarbejde med driften baner vejen for vellykket implementering