Kolding

Værdighed med teknologi og digitalisering

Hvordan skaber man værdighed med teknologi og digitalisering for både borgere, medarbejdere og organisationen i Kolding Kommune? Som alle andre kommuner i Danmark oplever Senior- og Socialforvaltningen i Kolding et krydspres mellem på den ene side at skulle effektivisere, og på den anden side at der bliver flere og mere krævende borgere som har brug for hjælp. Det drejer sig ikke kun om, at der bliver flere ældre, men også at de ældre lever længere, og at de skal kunne blive længst muligt i eget hjem på en måde, der for dem opleves som værdigt.

 

Et koncept for en systematisk tilgang til arbejdet med værdighedsteknologi og digitalisering.

Ønsket om at skabe værdighed med teknologi og digitalisering mundede ud i et koncept for en systematisk tilgang til arbejdet med værdighedsteknologi og digitalisering på tværs af senior- og socialforvaltningen, med udgangspunkt i Public Intelligence´s Innovationscenter metode. Metoden er en struktureret model for at involvere borgere og alle dele af den kommunale organisation i arbejdet med at identificere problemer, finde mulige teknologiske og digitale løsninger og at afprøve dem i praksis helt tæt på borgerne. 

 

Det endelige koncept beskriver i detaljer, hvilken værdi arbejdet skal skabe, hvordan innovationscentermetoden fungerer, inkl. fordeling af ansvar, roller og snitflader i senior- og socialforvaltningen. Konceptet er en systematisk drejebog, skabt i samarbejde med senior- og socialforvaltningen, som besvarer alle grundlæggende spørgsmål, og som beskriver alle essentielle arbejdsgange for at få teknologi og digitalisering til at skabe mest mulig værdi hos borgerne, medarbejderne og for forvaltningen som organisation.