Fristelser i øjenhøjde

Fra 2017-2020 skal måltidsprojektet Fristelser i øjenhøjde forbedre den enkelte ældre borgers ernæringstilstand ved at udvikle og tilbyde nye måltidsløsninger, som giver borgeren lyst til og mulighed for at spise mere.

Det er det positive resultatet af en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje Bedre mad til ældre til ældre i eget hjem, som fik tilsagn d. 1. juli 2017.

Projektet udføres i samarbejde mellem Public Intelligence, UCL, Middelfart kommune, Fredericia kommune, Kolding kommune og Haderslev kommune og fælleskøkkenet Elbo-køkkenet, som leverer måltider til borgere i de fire kommuner.

Projektet blev skudt i gang i september 2017 med en fokuseringsfase, hvor Public Intelligence indhenter indsigter om udfordringer i den nuværende praksis og afdækker behov og ønsker til fremtidig madservice.

Herefter følger en idéfase, hvor borgerne inddrages, og der udvikles prototyper, som skal testes i et testmiljø for siden at blive afprøvet hos borgerne.

Endelig skal de testede koncepter implementeres i de deltagende kommuner og gerne udbredes til andre kommuner.

Læs mere på projektets hjemmeside her