En ny indgang til Voksenservice i Fredericia Kommune

En ny indgang til Voksenservice i Fredericia Kommune
Hvordan skaber man et første møde med Voksenservice, hvor borgerne med det samme oplever så stor værdi, at de bliver i stand til at mestre eget liv i så høj grad som muligt? Dette spørgsmål var udgangspunktet for en borger- og medarbejderdreven innovationsproces i Fredericia Kommune. Ønsket var, at skabe et nyt tilbud i Voksenservice, hvor borgerne uden ventetid kunne få den hjælp de havde brug for. Målet for kommunen var, at borgerne gennem en hurtigere og mere målrettet støtte ville kunne komme ud på den anden siden med et mindre behov for støtte eller helt uden støtte.
Et koncept, der er skabt i fællesskab
Ambitionen om at skabe nogle helt nye rammer, der giver borgerne mulighed for at sætte egne kræfter og ressourcer i spil, har krævet en anderledes tilgang. Tilgangen blev et projekt med udgangspunkt i borgernes
egne oplevelser og fortællinger. Processen blev kickstartet med interviews med både borgere og
medarbejdere samt analyse af 12 borgerjournaler. Med udgangspunkt i disse brugerindsigter startede en proces med workshops for både medarbejdere og ledere, hvor konceptet for den indgang til Voksenservice blev skabt i fællesskab.
Værdi for borgere med handicap, sindslidelser og misbrugsproblematikker
Resultatet af processen er tre nye tilgange til mødet med borgerne. Konceptet dækker dermed over et nyt fysisk mødested, en ny digital indgang og et sæt af nye metoder. Det nye fysiske mødested åbnede i september 2016.

’Og effekterne er entydige. Din Indgang har siden 9. september 2016 haft over 600 henvendelser. Omkring 120 borger har været i egentlige forløb. Heraf har 57 borgere afsluttet deres forløb og kun 4 af disse er gået videre til ordinær pædagogisk støtte, som f.eks. SEL § 85. Det til trods for, at 30 af de 57 borgere tidligere ville være visiteret til pædagogisk støtte.’

Kilde: FredericiaAvisen

Læs mere her

Tanken bag den nye indgang har været at skabe rammer, der både sætter borgere og medarbejdere fri, og skaber et nyt og produktivt samspil, hvor meget mere kan lade sig gøre. Hele den grundlæggende idé er, at medarbejderne kan designe et forløb, som giver borgeren den bedste mulighed for at kunne klare sig med ingen eller mindst mulig hjælp fra kommunen. Forløbene kan indeholde både frivillige tilbud, kommunalt faciliterede netværk eller træningsaktiviteter, noget velfærdsteknologi samt individuelle coachende samtaler og ad hoc hjælp.